Rejestracja wyłącznie telefoniczna: +48 609 868 944

Stan epidemii

Przyjęcie pacjenta w gabinecie poprzedza zebranie dokładnego wywiadu. Ta i pozostałe procedury obowiązujące w stanie epidemii mają na celu maksymalne zabezpieczenie pacjenta i personelu.

Rejestracja odbywa się tylko w sposób telefoniczny
pod numerem telefonu: +48 609 868 944.

Pacjenci przyjmowani są co godzinę, w każdej części poczekalni przebywa jeden pacjent, w placówce pracują dwa z czterech gabinetów oraz pracownia RTG.

Kogo nie przyjmujemy?

Aby zwiększyć bezpieczeństwo nie przyjmujemy pacjentów którzy:

  • potwierdzili w wywiadzie telefonicznym, że przebywali w kraju-regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS,
  • mieli kontakt z osobą z obszarów zagrożonych,
  • mieli kontakt z osobami z CoViD-19,
  • mieli kontakt z osobami poddanymi kwarantannie lub przebywających pod nadzorem epidemiologicznym,
  • mają gorączkę, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu (duszności).
Wizytę rekomendujemy przy negatywnym wywiadzie epidemiologicznym, 
bez objawów grypopochodnych i temperaturze ciała poniżej 37 ºC.

Uwaga

W sytuacji, gdy pacjent przyjdzie do gabinetu i zostanie stwierdzona temperatura ciała powyżej 37,9 ºC (stan nagły) wiąże się to z koniecznością przekazania przez placówkę takiej informacji do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz postępowanie zgodnie ze wskazaniami stacji.